KỆ SẮT CAO 2M, DÀI 1M, RỘNG 0.3M, 5 SÀN.

 

 

 

Giá: 900.000 VNĐ Giá khuyến mãi: 690.000 VNĐ