Kệ trung tải: cao 2m x dài 1,5m x rộng 0,4m x 4 tầng

Giá: 2.600.000 VNĐ Giá khuyến mãi: 1.800.000 VNĐ