Kệ Trung Tải, Kệ Shelving, Kệ Hạng Trung, Kệ 300kg/tầng

Kệ trung tải ( ke trung tai) hay còn được gọi là kệ hạng trung, [...]